STOCKHOLMS BURFÅGELFÖRENING

SENASTE NYTT

EN IDEELL FÖRENING FÖR DIG SOM ÄR INTRESSERAD AV FÅGELHÅLLNING!

Välkommen till Stockholms Burfågelförening, en ideell förening för tamfågelintresserade som grundades redan 1964! Som framgår av namnet är vi en förening för de som är intresserade av alla slags burfåglar, till oss är du välkommen oavsett om du är specialintresserad av sällsynta frukt och insektsätande fåglar har tama papegojor eller föder upp finkar. Vår styrka ligger i vår bredd, är du genuint fågelintresserad kommer du garanterat uppskatta de föredrag som hålls på varje medlemsmöte. De kan beröra allt från skötsel av palmkakaduor i fångenskap till gouldsamadiner eller bevarandeprojekt för vinröda amazoner i det vilda.

 

Föreningens syfte är kanske i första hand att samla fågelintresserade människor och ge dem chansen att utbyta erfarenheter och kunskap med andra hobbyvänner. Detta görs främst på våra medlemsmöten, där vi utöver intressanta föredrag får gott om tid till att bara sitta ner och prata om vår hobby. Att vi nästan varje månad håller möten gör att du som medlem inte bara lär dig mer om fåglar utan också får chans att lära känna nya vänner med samma brinnande fågelintresse.

 

I föreningens uppdrag ligger också att bevaka våra gemensamma intressen, som medlem hålls du á jour med den senaste nationella och internationella lagstiftningen som rör djurskydd, handel med hotade arter (CITES) och liknande. Som intresseförening har vi möjlighet att både främja ett gott djurskydd och en seriös handel som inte skadar de vilda fåglarna, samtidigt som vi bevakar våra rättigheter att fritt utöva vår hobby utan onödiga restriktioner från myndighetshåll!

 

Vi deltar också regelbundet på olika utställningar där vi berättar om oss och vår hobby, vi hjälper också företag och t. ex psykolog-studenter med uthyrning av fåglar för reklamuppdrag och fobi-behandling. Är ni intresserade av våra tjänster är ni välkomna att kontakta styrelsen.

Grå jako och Timneh jako är numera CITES-A listade, beslut om att flytta upp arterna på CITES bilaga 1 fattades på det internationella CITES-konventet i Johannesburg i September 2016. Från Mars 2017 kommer arterna också att finnas på EU's CITES bilaga A.

 

Orsaken till detta är att den illegala handeln med viltfångade Jakos anses vara så omfattande att den hotar arternas fortlevnad! Vill du ha hjälp med att ansöka om CITES-intyg eller ställa frågor om hur detta kommer att påverka dig och din eller dina fåglar är du välkommen att kontakta föreningens styrelse.

 

kontakt@sthlmburfagel.se

Upprop för att samla uppfödare av Svalparakiter (Lathamis discolor) inom Europa för att ingå i stambokföringsprojekt!

 

Den vackra och tyvärr allt mer sällsynta svalparakiten har de senaste åren minskat kraftigt i såväl utbredning som populationsstorlek i det vilda. Detta beror främst på mänsklig påverkan.

Arten är en av få migrerande papegojfåglar, de spenderar större delen av sin tid på den södra delen av Australien men flyttar söderut till Tasmanien för att häcka.

 

Idag hotas de dels av skogsskövling i deras Australiska utbredningsområde och dels av bo-predation i sitt Tasmanska häckningsområde. I Tasmanien har den supergulliga pungekorren introducerats av människan, och det ekorrliknande pungdjuret äter upp svalparakiternas ägg och ungar i sådan utsträckning att arten nu har klassats som kritiskt hotad av IUCN.

 

Är du intresserad av stambokföringsprojektet?

Kontakta styrelsen på kontakt@sthlmburfagel.se

Fågelinfluensa av typen H5N8 har nu konstaterats i över 200 fjäderfäbesättningar inom EU. Dessutom finns minst 8 fall av smitta konstaterad inom fågelhobbyn, det innebär att även djurparker eller privatpersoner som inte ägnar sig åt fjäderfä-uppfödning eller äggproduktion har drabbats. I Sverige rapporterades det senaste utbrottet i en tamfågelbesättning i slutet av december 2016. Smittade vilda fåglar har rapporterats in också under 2017.

 

Klicka på länken nedan för att lära dig mer om denna typ av fågelinfluensa och hur du som fågelägare kan minska risken att drabbas. Observera att denna typ av fågelinfluensa ej anses utgöra ett hot mot människors hälsa, men ger en hög dödlighet bland tamfåglar. Mer information finns på de två länkarna nedan!

 

Jordbruksverket rekommendationer och nyheter

 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt - kartor över sjukdomsfynd m.m

 

Missa inte vårt nästa möte!

Tisdag 10/4 från 19.30 i Alviks kulturhus.

FÖRENINGSNYTT

Vi är nu inne på ett nytt verksamhetsår, 2017 har precis inletts och vi har mycket att se fram emot inom föreningen! För att du skall få ut så mycket som möjligt av ditt medlemskap rekommenderar vi att du redan nu betalar in avgiften för 2017. Nästa nummer av tidningen Fågelhobby skickas ut i början av februari månad. Se till att du har betalat in avgiften till dess!

 

Medlemskap i SBF samt förbundet Svensk Fågelhobby och ett års prenumeration på tidningen Fågelhobby kostar 425:- och betalas till postgiro 598802-7 i Nordea.

 

För att vi i styrelsen snabbt skall kunna ge dig tillgång till alla medlemsförmåner rekommenderar vi att du också mailar eller ringer oss på nummer 0761763708 (09:00-21:00) och lämnar kontaktuppgifter samt berättar kort om dig själv och din fågelhållning.

Anmälan om förstagångsuppfödning av Amazona bodini inskickad till förbundet Svensk Fågelhobby!

 

Vi kan med stolthet meddela att vi i styrelsen har skickat in en anmälan om Svensk Förstauppfödning av Bodinis amazon (Amazona bodini) som sedan några år har erkänts som en egen art.

 

Eftersom EU inte längre tillåter importer av viltfångade fåglar är avel i fångenskap enda sättet att behålla artrikedomen inom vår hobby - det är därför viktigt att vi hjälps åt att dela med oss av våra kunskaper och gemensamt bibehåller mångfalden inom vår hobby!