STOCKHOLMS BURFÅGELFÖRENING

EN IDEELL FÖRENING FÖR DIG SOM ÄR INTRESSERAD AV FÅGELHÅLLNING!

 Välkommen till Stockholms Burfågelförening (SBF) - en ideell förening för alla som är intresserad av att hålla och föda upp tropiska fåglar - frukt och insektsätare, papegojor, finkar, duvor och flera andra sorters fåglar, som traditionellt har hållits för sällskap och hobby.


Du är välkommen till oss, vare sig du är nybörjare inom fågelhobbyn eller om du hållit på i många år. Vi träffas varje månad, utom under sommaren, då vi istället brukar åka på utflykter till fågeluppfödare eller andra intressanta resmål.


Vi träffas och umgås för att utbyta tankar och erfarenheter med andra fågelhållare samtidigt som vi lyssnar till intressanta föredrag. Bland föreningens medlemmar finns en rik kunskapsbank som en nybörjare på området kan ha mycket nytta av. Allt står inte att läsa i böckerna och det är svårt att ersätta den kunskap som grundar sig på personliga erfarenheter. I första hand vill vi samla fågelintresserade människor i stockholmstrakten, men vi har medlemmar från alla delar av landet.


I föreningens uppdrag ligger också att bevaka våra gemensamma intressen, bland annat genom vårt medlemskap i Riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF). Som medlem i SBF hålls du á jour med den senaste nationella och internationella lagstiftningen som rör djurskydd, handel med hotade arter (CITES) och liknande. Som intresseförening har vi möjlighet att både främja ett gott djurskydd och en seriös handel som inte skadar de vilda fåglarna, samtidigt som vi bevakar våra rättigheter att fritt utöva vår hobby utan onödiga restriktioner från myndighetshåll!

 

 

Nästa möte!

Tisdag den 11 december klockan 19:30  blir årets sista månadsmöte, med vissa ändringar av vad som idigare sagts. Efter viss kritik och diskussion vid senaste mötet har vi beslutat att ställa in det aviserade besöket på restaurang Kvarnen vid Björns trädgård. I stället träffas vi som  vanligt i KFUM:s lokaler i Alviks medborgarhus. Adressen är Gustavslundsvägen 168, i huset närmast tunnelbanan och tvärbanans station i Alvik. Vi bjuder  på glögg och pepparkakor, tillsammans med kaffe och Teds hembakade. Läs mer om kvällens program under AKTIVITETER

SENASTE NYTT

Grå jako och Timneh jako är numera CITES-A listade, beslut om att flytta upp arterna på CITES bilaga 1 fattades på det internationella CITES-konventet i Johannesburg i September 2016. Från Mars 2017 kommer arterna också att finnas på EU's CITES bilaga A.

 

Orsaken till detta är att den illegala handeln med viltfångade Jakos anses vara så omfattande att den hotar arternas fortlevnad! Vill du ha hjälp med att ansöka om CITES-intyg eller ställa frågor om hur detta kommer att påverka dig och din eller dina fåglar är du välkommen att kontakta föreningens styrelse.

 

kontakt@sthlmburfagel.se

Upprop för att samla uppfödare av Svalparakiter (Lathamis discolor) inom Europa för att ingå i stambokföringsprojekt!

 

Den vackra och tyvärr allt mer sällsynta svalparakiten har de senaste åren minskat kraftigt i såväl utbredning som populationsstorlek i det vilda. Detta beror främst på mänsklig påverkan.

Arten är en av få migrerande papegojfåglar, de spenderar större delen av sin tid på den södra delen av Australien men flyttar söderut till Tasmanien för att häcka.

 

Idag hotas de dels av skogsskövling i deras Australiska utbredningsområde och dels av bo-predation i sitt Tasmanska häckningsområde. I Tasmanien har den supergulliga pungekorren introducerats av människan, och det ekorrliknande pungdjuret äter upp svalparakiternas ägg och ungar i sådan utsträckning att arten nu har klassats som kritiskt hotad av IUCN.

 

Är du intresserad av stambokföringsprojektet?

Kontakta styrelsen på kontakt@sthlmburfagel.se

Duvpest på flera platser i landet 2018-11-05

 

Statens veterinärmedicinksa anstalt (SVA) uppmanar alla med tamfåglar att vara mycket noga med att inte låta vilda fåglar - i synnerhet duvor, komma i kontakt med tamfåglar och deras voljärer. Tänk på att du själv kan föra smittan vidare till dina fåglar. Goda hygienrutiner handlar inte bara om att skydda dina voljärer och matplatser från ev. smittade fåglar utan även byta till rena kläder och skor innan du går in till dina fåglar - risken för att dina fåglar drabbas av det mycket smittsamma Newcastle viruset är annars mycket större än vanligt eftersom det har hittats hos många vilda duvor i södra och mellersta delarna av landet!

 

 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt - kartor över sjukdomsfynd m.m

FÖRENINGSNYTT

Medlemskap i SBF samt förbundet Svensk Fågelhobby och ett års prenumeration på tidningen Fågelhobby kostar 425:- och betalas till bankkonto  8327-9,904 456 544-9   (OBS! Nytt konto).

 

För att vi i styrelsen snabbt skall kunna ge dig tillgång till alla medlemsförmåner rekommenderar vi att du också mailar eller ringer oss på nummer 0761763708 (09:00-21:00) och lämnar kontaktuppgifter samt berättar kort om dig själv och din fågelhållning.