Kom med i vår förening!

Välkommen till Stockholms Burfågelförening (SBF) - en ideell förening för alla som är intresserad av att hålla och föda upp tropiska fåglar - frukt och insektsätare, papegojor, finkar, duvor och flera andra sorters fåglar, som traditionellt har hållits för sällskap och hobby.

 

Du är välkommen till oss, vare sig du är nybörjare inom fågelhobbyn eller om du hållit på i många år. Vi träffas varje månad, utom under sommaren, då vi istället brukar åka på utflykter till fågeluppfödare eller andra intressanta resmål.

 

Vi träffas och umgås för att utbyta tankar och erfarenheter med andra fågelhållare samtidigt som vi lyssnar till intressanta föredrag. Bland föreningens medlemmar finns en rik kunskapsbank som en nybörjare på området kan ha mycket nytta av. Allt står inte att läsa i böckerna och det är svårt att ersätta den kunskap som grundar sig på personliga erfarenheter. I första hand vill vi samla fågelintresserade människor i stockholmstrakten, men vi har medlemmar från alla delar av landet.

 

I föreningens uppdrag ligger också att bevaka våra gemensamma intressen, bland annat genom vårt medlemskap i Riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF). Som medlem i SBF hålls du á jour med den senaste nationella och internationella lagstiftningen som rör djurskydd, handel med hotade arter (CITES) och liknande. Som intresseförening har vi möjlighet att både främja ett gott djurskydd och en seriös handel som inte skadar de vilda fåglarna, samtidigt som vi bevakar våra rättigheter att fritt utöva vår hobby utan onödiga restriktioner från myndighetshåll!

svalparakiter

Upprop för att samla uppfödare av Svalparakiter (Lathamis discolor) inom Europa för att ingå i stambokföringsprojekt!

 

Den vackra och tyvärr allt mer sällsynta svalparakiten har de senaste åren minskat kraftigt i såväl utbredning som populationsstorlek i det vilda. Detta beror främst på mänsklig påverkan.

Arten är en av få migrerande papegojfåglar, de spenderar större delen av sin tid på den södra delen av Australien men flyttar söderut till Tasmanien för att häcka.

 

Idag hotas de dels av skogsskövling i deras Australiska utbredningsområde och dels av bo-predation i sitt Tasmanska häckningsområde. I Tasmanien har den supergulliga pungekorren introducerats av människan, och det ekorrliknande pungdjuret äter upp svalparakiternas ägg och ungar i sådan utsträckning att arten nu har klassats som kritiskt hotad av IUCN.

 

Är du intresserad av stambokföringsprojektet?

Kontakta styrelsen på kontakt@sthlmburfagel.se


Bli medlem  SBF 2021 ! 

NU kostar det bara 295 kronor att bli medlem i Stockholms Burfågelförening från 1 augusti och året ut.  I det priset ingår tre nummer av tidskriften "Fågelhobby" och alla andra förmåner som ingår i medlemskapet. Du  betalar in pengarna som en överföring till bankkonto  8327-9,904 456 544-9.  Om du överför från Nordea-konto skriver du hela sifferserien utan mellanslag och kommatecken, så här: 832799044565449.

     Vill du vara medlem även nästa år 2022, betalar du 425 kronor i januari 2022 och får då sex nummer av "Fåelhobby" under året, Är du redan med i en förening ansluten till förbundet Svensk Fågelhobby och får tidningen genom den föreningen, betalar du 215 kronor i årsavgift.

   Medlemskap i SBF samt förbundet Svensk Fågelhobby och ett års prenumeration på tidningen Fågelhobby kostar alltså 425 kronor.

   För att vi i styrelsen snabbt skall kunna ge dig tillgång till alla medlemsförmåner ber vi dig att du också mailar eller ringer oss på nummer 0763136010 och lämnar kontaktuppgifter samt berättar kort om dig själv och din fågelhållning. Du kan också skicka ett mail eller skriva till kontakt@sthlmburfagel.se.

      Ungefär hälften av avgiften går till förbundet Svensk Fågelhobby, för de pengarna får du en prenumeration på vår tidning Fågelhobby samt ett aktivt förbund som tillsammans med oss lokalföreningar verkar för att förbättra situationen för både fåglar och fågelägare i landet! Skriv bara ditt namn på banköverföringen - det får inte plats mer i rutan - och maila/ring oss i styrelsen och lämna kontaktuppgifter. Du får gärna presentera dig och berätta lite om din fågelhållning på samma gång!Årsmöte 2020/21

Det tidigare aviserade årsmötet 16 mars är inställt på grund av att ett fysiskt möte inte är möjligt att anordna med rådande coronabestämmelser.

Nytt datum för årsmötet blir i stället, som tidigare aviserats, den 13 april klockan 18. Årsmötet kommer då att hållas på distans via webben.

Vid årsmötet 2019, beslutades att föreningens verksamhetsår och budgetår skulle överensstämma med kalenderår, vilket medför att årsmötet 2021 behandlar verksamheten året 2020 och därför kallas årsmöte 2020/21. Styrelsen föreslår att röstlängden skall innefatta dem som var medlemmar i december 2020, samt nytillkomna medlemmar fram till medlemsrapporten mars/april.

Dagordning för mötet och övrig dokumentation kommer att skickas till samtliga medlemmar via e-post och/eller brev.

För styrelsen

Lars Lundell

sekr. SBF


Om du vill delta i vårt årsmöte på distans 2021-04-13 klockan 18 laddar du ned följande program:

Zoom Client for Meetings

Dagen före mötet kommer du att få en länk till årsmötet via din e-post. När du klickar på länken kopplas du till mötet, som sker på distans. Det innebär att var och en är hemma hos sig framför sin dator eller lap top och kan följa mötet, samt kommunicera med samtliga deltagare via dator och skärm.

Inom kort får du ett särskilt e-post-meddelande med dagordning och andra dokument som behövs för att genomföra mötet. Om du inte har någon e-post, eller om du inte har tillgång till någon dator eller smartphone, men ändå vill delta i mötet, hör av dig till föreningens sekreterare Lars L. per telefon 076/3136010 så får vi försöka hitta en lösning på det problemet.

Hör gärna av dig om du har några frågor.