Kommande mötenÅrsmöte 27e juni 2024. Föredragningslista finnes på mail.


Ung Spix ara i ACTP's anläggning. Bils: Simon Degenhard för Aviarylife Magazine

Det här är den minsta underarten av barögd kakadua, som i sin tur är en av de minsta arterna bland de vita kakaduorna.